Bohinjski plovbni režim je nezakonit – potrdilo tudi Ministrstvo za okolje

November 15, 2016 - 1 minute read

Po Ministrstvu za infrastrukturo je tudi Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da je Odlok o plovbnem režimu občine Bohinj nezakonit.

screenshot-2016-11-15-10-18-18

Ugotovitve Ministrstva za okolje in prostor:

-plovba plovil na motorni pogon je na Bohinjskem jezeru prepovedana. Edina dovoljena plovila so plovila na vesla.
-Vstopno-izstopna mesta nimajo vodnega dovoljenja, zato njihova posebna raba (in zaračunavanje) ni dovoljeno.

Pozvali so jih, da v roku 30 dni spremenijo odlok, v drugačnem primeru bodo predlagali Vladi RS, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti odloka z ustavo in zakonom (VIR – nadzor zakonitosti).

Bohinjska občina je nato zaprosila za podaljšanje roka, kar je ministrstvo tudi ugodilo in jim dalo še 30 dni, to je približno do konca oktobra. Danes smo na sredini novembra in je odlok še vedno v veljavi. Kljub temu, da jih je Ministrstvo za infrastrukturo že junija pozvalo k spremembi odloka in jim dalo 30 dnevni rok, se bohinjski občinski svet požvižga na zakonitost in vztraja pri svojem. Niso ga uvrstili niti na sejo zadnjega občinskega sveta (27.10.) in očitno čakajo, da ministrstvi dejansko sprožijo ustavno presojo.

Kaj sedaj?

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor bomo pozvali, naj sprožijo ustavno presojo.